IntraVision - strona g�wna
Menu
Strona główna
  Moduły Systemu
- Moduł CRM Operacyjny
- Moduł Projekt
- Moduł EŚT
- Moduł Sprzedaż
- Moduł Komunikacja - Nowość
  Prezentacje
Prezentacja systemu
Dzień z pracy handlowca
Technologia
Bezpieczeństwo
Formy sprzedaży
Galeria
Kontakt
Zamów demo online
Dotacje z UE
Referencje

Opis Systemu

Galeria

IntraVision jest to system pozwalający na sprawne zarządzanie firmą w warunkach zaostrzonej walki konkurencyjnej, gdzie informacja i wiedza o kliencie stają się kluczową wartością w budowaniu przewagi rynkowej.


Co to jest IntraVision?


IntraVision to system oparty na idei CRM (Customer Relationship Management), w której informacja i wiedza o kliencie stanowią kluczową wartość dla firmy. IntraVision to zbiór modułów pozwalających na efektywne zarządzanie firmą i relacjami z klientami.


Jakie są Cele systemu IntraVision?


 1. Pomoc w sprawnym zarządzaniu firmą.
 2. Polepszenie współpracy w firmie.
 3. Zorientowanie firmy na klienta.
 4. Rozpoznawanie na czas potrzeb klienta i szybka na nie reakcja.
 5. Gromadzenie wiedzy firmy w jednym, dostępnym miejscu.

Dla kogo jest system IntraVision?


Przeznaczeniem platformy IntraVision jest pomoc w realizacji celów biznesowych w firmach, które szczególnie potrzebują sprawnego narzędzia pozwalającego na czas odpowiadać na potrzeby klienta i dopasowywać się do jego specyficznych wymagań.


Jakie są cechy IntraVision?


IntraVision to przede wszystkim:
 • Funkcjonalność - moduły systemu stanowią skuteczne narzędzie do realizacji i kontroli prowadzonych działań w firmie dla klienta.
 • Bezpieczeństwo - rozbudowane mechanizmy administracji pozwalają na pełną kontrolę dostępu do danych i wiedzy gromadzonej w systemie. Informacje zgromadzone w systemie traktowane są jako jeden z kluczowych zasobów, którego zabezpieczenie stanowi warunek poprawnego funkcjonowania firmy.

Aktualnie IntraVision składa się z:


 1. Modułu CRM Operacyjny - zobacz.
 2. Modułu Projekt - zobacz.
 3. Modułu EŚT - zobacz.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii informatycznej .NET firmy Microsoft w systemie IntraVision możliwe jest tworzenie dowolnych aplikacji spełniających bieżące jak i przyszłe potrzeby firmy.


Jakie korzyści daje IntraVision?


 1. Skuteczna i efektywna współpraca między pracownikami w firmie - zobacz.
 2. Budowanie stałych relacji z klientami - zobacz.
 3. Redukcja kosztów - zobacz.
Ad. 1. Skuteczna i efektywna współpraca między pracownikami w firmie:
 • Możliwość planowania pracy pracownika.
 • Unikanie sytuacji w której na jednego pracownika nakłada się zbyt wiele obowiązków.
 • Możliwość projektowania pracy grupowej.
 • Szybki dostęp do informacji i dokumentów przechowywanych w systemie.
 • Efektywny dostęp do gromadzonej wiedzy firmy.
Ad. 2. Budowanie stałych relacji z klientami:
 • Zbieranie w uporządkowany sposób wszystkich ważnych wiadomości o naszym kliencie.
 • Możliwość dogłębnej analizy tych informacji.
 • Możliwość dopasowania oferty do jego aktualnych potrzeb.
 • Działanie zgodne z zasadą ”Just on time” – odpowiedni produkt dla odpowiedniego klienta w odpowiednim czasie.
 • Budowanie lojalności i satysfakcji klienta.
 • Świadome zarządzanie relacjami z klientem.
Ad. 3. Redukcja kosztów:
 • Stawianie nabywcy i jego potrzeb w centrum zainteresowania firmy daje możliwość przywiązania klienta do firmy. Co w warunkach gdy pozyskanie nowego kontaktu jest kilkakrotnie droższe niż utrzymanie starego stanowi niewątpliwą zaletę i tworzy unikalna przewagę rynkową.
 • System IntraVision daje możliwość selekcji klientów pod względem wartości jakie wnoszą dla naszej firmy. Co warte podkreślenia klient któremu poświęcamy najwięcej czasu wcale nie musi być tym, który jest dla nas najbardziej dochodowy.
 • IntraVision pozwala również na diagnozę działań firmy pod kątem słynnej zasady Pareto - która mówi, że 20% klientów daje 80% przychodów. I najważniejszym jest wyłowienie tych którzy należą do owych 20% lub w niedalekiej przyszłości będą się w niej znajdować i skoncentrować swoje działania właśnie na tej grupie.


© Media Vision Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, przy ul. Strużańskiej 7A, 05-119 Legionowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166652, NIP 526 - 22 - 47 - 282
Wysokość kapitału zakładowego: 75 000, 00 PLN
Biuro: tel +48 (22) 774 34 79, fax +48 (22) 784 01 99 Email: biuro@mv.pl
Prawo własności oraz prawo do modyfikacji i tworzenia nowych wersji posiada również firma ICreate Radosław Orłowski z siedzibą w Legionowie, przy ul. Mireckiego 3A, 05-120 Legionowo, NIP: 536-182-51-50